logo

It is the time you have wasted for your rose that makes your rose so important

– Antoine de Saint-Exupery –

languageBG_icon EN_icon

Slide Left Slide Right

За нас

 

ФФирма Денива ООД е създадена през 1997г в гр.София и е една от бързо развиващите се компании, специализирана в областта на етеричномаслените продукти – българско розово масло, розов конкрет и абсолю, розова вода, лавандулово масло и др.
 
Ние предлагаме изцяло натурални продукти, отглеждани и произведени от нас или от нашите партньори, с изключително високо качеството, удостоверено със сертификат.
Фирма Денива е добре разпознаваем и утвърден износител на близкоизточния, американския и европейския пазар, а от скоро и на този в Япония и

страните от Далечния Изток. Качеството на нашите продукти се гарантира и чрез създадените и внедрени от нас “добри практики” в областта на отглеждането на маслодайна роза и в производството на розово масло.
 
През годините инвестирахме много средства и усилия в създаването на собствени насаждения с маслодайна роза (Rosa Damascena Mill.) и към момента притежаваме повече от 200 декара, които се разширяват ежегодно. За да бъде отглеждането им ефективно и с цел постигане на по-високи добиви и още по-добро качество на етеричното масло, ние притежаваме модерна селскостопанска

техника, като специализирани култиватори, оборудване за торене, напояване и растителна защита.
 
Изградените насаждения с Българска маслодайна роза са съсредоточени в региона на Северозападните Родопи (с. Бяга и гр. Брацигово), който благодарение на своите отлични почвено-климатични условия става все по-атрактивен, а качеството на произведеното “родопско” розово масло не отстъпва от това на “казанлъшкото”, дори напротив. Нашите продукти са известни и разпознаваеми благодарение на богатия си, фин и елегантен аромат и уникален състав.

A single rose can be my garden… a single friend, my world


– Leo Buscaglia –История & Розобер

Родът Rosa води началото си от дребните вечнозелени дървовидни рози,
разпространени в гористите и влажни провинции на Индия, Китай, Източна Африка и Америка. Със своите добри декоративни качества и приятен аромат
розата привлича вниманието на човека от дълбока древност до днес.
Култивиране

Като начало на проникването на маслодайната роза от Близкия и Средния изток в Европа можем да посочим тринадесети век. През 1270 г., по време на Кръстоносните походи, граф Брюйе пренася Роза Дамасцена мили от околностите на град Дамаск (Сирия) във Франция. От там идва и името й Дамаска роза. Тази роза, пренесена от османските турци, намира най-подходящи условия за развитие в Подбалканските долини на България, област, която по-късно е наречена Розовата долина. Благодарение на специфичните природо-географски условия, в продължение на няколко столетия, на местна почва е култивиран нов сорт маслодайна роза, наречена Казанлъшка роза. Според някои учени тя съществено се различава и превъзхожда по качества си Роза Дамасцена.

Поминък

Развитието на свързаната с розата промишленост по българските земи започва през 18 век, като подходящите климатични и почвени условия са основните фактори, придаващи на българското розово масло високо ценените му качества. В резултат на това с течение на времето розарството става поминък на близо 200 000 жители от розопроизводителните райони на страната, а българското розово масло печели множество награди от престижни международни изложения и е търсено от водещи парфюмерийни и козметични фирми, като Yves Saint Laurent, Christian Dior, Chanel, Estee Lauder и др.

Цъфтеж & Добив

Понастоящем в България са разпространени четири вида маслодайна роза: Казанлъшка роза (Rosa kazanlika), бяла маслодайна роза (Rosa alba), столистна роза (Rosa centifolia) и стамболска роза (Rosa gallica). Цъфтежът им зависи от специфичните климатични условия и варира всяка година, но основно е съсредоточен в месеците май и юни. Добивът на розово масло варира в зависимост от преобладаващите метеорологични условия – при много горещо и сухо време розоберът може да продължи само две седмици, което води до нисък добив на розово масло и сериозни загуби от изпарение. От друга страна мекото и влажно време благоприятства равномерният цъфтеж на розите, позволява удължаване на времето за бране и увеличава добива на розово масло.

Бране

Розата се бере изключително и само “на ръка” сутрин от 5.30ч до 11.30ч., тогава, когато качеството на етеричното масло е най-високо. Всеки ден е надпревара с времето, тъй като цветът трябва да е прибран преди вдигането на росата, докато слънцето все още е ниско. Набраната роза до преработката й в дестилериите се съхранява в найлонови чували на защитено от слънчево греене хладно място. С оглед максималното запазване на качеството на маслото, набраният свеж розов цвят трябва задължително да бъде преработен същия ден, което предопределя изискването за близост до дестилерия.


продуктиДетайли
Контакти

„Денива“ ООД | 1612 София, България | жк. Хиподрума, ул.”Софийски герой” 112, ап. 39
моб.: +359 88 880 4787 ; +359 88 341 6719
office@denivaroseoil.com


Политика за поверителност

Нашите насаждения се намират в района на северозападните Родопи
(с. Бяга и гр. Брацигово),
благодарение на уникалните почвени и климатични условия в областта.