Политика за поверителност

Декларация за поверителност

Съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (General Data Protection Regulation) и другите европейски и български нормативни актове в областта на защитата на личните данни, фирма Денива ООД прилага политика за защита на личните данни, събирани от вас чрез нашият интернет сайт http://denivaroseoil.com/bg/

Лични данни са всяка информация, отнасяща се до Вас, чрез която можем да Ви идентифицираме, като например Вашето име, ЕГН, електронен адрес (имейл), телефон за контакт, адрес по местоживеене и информация относно достъпа Ви до нашия уебсайт. Вие можете да разглеждате съдържанието на нашия уебсайт, без да въвеждате каквито и да било лични данни. Ние не събираме данни на лица под 18 години. Ние не изискваме и не събираме чувствителни лични данни за Вас.

Събиране, обработване и съхраняване на лични данни
Лични данни събираме само в случаите, когато е необходимо да Ви предоставим поискана от Вас информация, продукт или услуга. В случаите, когато събираме лични данни, които са необходими, за да можем да Ви предоставим достъп до поискана от Вас информация, продукт или услуга, ние ще Ви уведомим предварително за необходимостта да ни предоставите такива данни с цел удовлетворяване на Вашето искане. Вашето съгласие за събирането и обработването на Ваши лични данни, ще бъде винаги поискано изрично в случаите, когато такова съгласие се изисква от приложимото законодателство за защита на личните данни, а съответната информация за събиране и обработване на личните Ви данни, ще бъде предоставена преди каквито и лични данни да бъдат събрани и обработени. В случай, че сме получили Вашето изрично съгласие за това, фирма Денива ООД може да използва предоставената от Вас информация, за да Ви предлага свои продукти и услуги, които считаме, че биха представлявали интерес за Вас. Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за получаване на такива промоционални и рекламни съобщения като се свържете с нас и ни уведомите по избран от Вас начин. Данните за контакт с Денива ООД са посочени по-долу в настоящата Декларация, както и в раздел „Контакти“.

Въвели сме нужните мерки за сигурност на информацията, за да предотвратим случайно изгубване, използване или достъп до Вашите лични данни по неразрешен начин, промяна или разкриване. Освен това ограничаваме достъпа до Вашите лични данни на тези служители, доставчици на външни услуги и други трети страни, които имат легитимно право на достъп до тях. Предвид естеството на Интернет, обръщаме внимание на факта, че може да има пропуски в сигурността при предаването на данни през Интернет (например чрез електронна поща) и че пълната защита на данните от достъпа на трети лица не е възможна.

Видове лични данни, които се събират, обработват и съхраняват от Денива ООД:
Име и фамилия
Месторабота
Имейл адрес
Телефон (само ако Вие желаете да го предоставите)
Адрес за получаване на заявен от Вас продукт, само когато това е наложително.

Основания за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни
Денива ООД събира, обработва и съхранява лични данни във връзка с организирането на оферти, промоции или нови продукти, предоставящи на желаещите информация за новостите в фирма Денива ООД, както и във връзка с осъществяване на поискана от Вас услуга или продукт. Срок за съхранение на Вашите лични данни Денива ООД, няма да съхранява Вашите лични данни за период, по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработваме.

ТРЕТИ СТРАНИ

Денива ООД самостоятелно събира и обработва предоставените от Вас лични данни. Те ще бъдат предоставяни на трети лица само в случаите, предвидени в закон. Всички лични данни се съхраняват на територията на Република България. Личните Ви данни се трансферират и към куриерски фирми за целите на предоставяне на куриерски услуги в изпълнение на поети ангажименти към Вас на територията на страната.

Във всички горепосочени случаи, лицата към които се трансферират Вашите лични данни са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни, включително чуждестранните дружества, позиционирани в рамките на ЕС. По отношение на дружества, позиционирани извън рамките на ЕС, за всеки конкретен случай, съответното дружество гарантира, че предоставя адекватно ниво на защита на личните данни, спазвайки изискванията на Законодателството. Лични данни могат да бъдат предоставяни на държавни и/или правоприлагащи органи, ако това се изисква от приложимото законодателство.

Вашите права

При определени обстоятелства Вие имате право по закон:

• да поискате информация за това дали Денива ООД съхранява Ваши лични данни, като в случай, че имаме такива – какви са тези данни, на какво основание и с каква цел ги обработваме и съхраняваме;
• да поискате достъп до Вашите лични данни (т.нар. „заявка за достъп до данни“). Това Ви позволява да получите копие от притежаваните от нас Ваши лични данни и да проверите дали ги обработваме по установения по закон начин;
• да поискате коригиране на притежаваните от нас Ваши лични данни. Това Ви дава възможност да коригирате всяка непълна или неточна информация, която притежаваме за Вас. • Да поискате изтриване на Вашите лични данни (т.нар. „право да бъдеш забравен“).
• да възразите срещу обработването на Вашите лични данни за маркетингови цели.
• да поискате от Денива ООД, да изтрие или премахне Ваши лични данни, ако сте упражнили правото си да възразите срещу обработването им съгласно предходната точка;
• да поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни.
• да оттеглите даденото от Вас съгласие. Можете да оттеглите своето съгласие за всички или само за част от Вашите лични данни, както и за конкретна или за всички цели на обработване. Ако сте дали съгласие за събиране, обработване и съхраняване на личните Ви данни за определена цел, имате право по всяко време да го оттеглите относно този конкретен вид обработване. След като ни уведомите, че оттегляте Вашето съгласие, ние ще преустановим обработването им за целта или целите, с които първоначално сте се съгласили, освен ако не съществува друго основание да продължим тази обработка;
• да бъдете уведомен в случай на нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи.

За да упражните някое oт изброените по-горе Ваши права, моля, изпратете искане или уведомление в свободен текст по пощата или на e-mail: office@denivaroseoil.com, или се свържете с нас на адрес: София, България | жк. Хиподрума, ул.”Софийски герой” 112, ап. 39 ако смятате, че Вашите права за защита на личните данни са били нарушени, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, като информация за нейния адрес и други данни за контакт може да намерите по-долу в настоящата Декларация. Мерки за осигуряване на защита на Вашите лични данни Денива ООД следва строги процедури за сигурност при съхранение на личните Ви данни, а също и за да ги предпазим от нерегламентиран достъп, случайна загуба, унищожаване или увреждане. Данните, които ни предоставяте онлайн, са защитени с криптирана връзка чрез използване на SSL сертификат. SSL представлява стандартен метод в областта за кодиране на лични данни, така че те да могат да се прехвърлят сигурно по Интернет. Личните данни се съхраняват на сървъри на дружеството или в облачни Дейта центрове, където са защитени с всички съвременни и подходящи за целта стандартни хардуерни и софтуерни средства за защита – защитни стени, антивирусни програми, криптиране на данните и др. Денива ООД може по своя преценка да променя и допълва настоящата Декларация за поверителност по всяко време при спазване на изискванията на действащото законодателство в областта на защитата на личните данни. В случай на изменение, ние ще посочим датата на промяна и това изменение ще влезе в сила по отношение на Вас и Вашите данни след датата на това изменение или от друга, изрично посочена по-късна дата.

Информация относно Администратора на лични данни и длъжностното лице по защита на личните данни

•Наименование: „Денива“ ООД
• ЕИК BG121536828
• Седалище и адрес на управление: София, България | жк. Хиподрума, ул.”Софийски герой” 112, ап. 39
• Адрес за кореспонденция: София, България | жк. Хиподрума, ул.”Софийски герой” 112, ап. 39
• E-mail: office@denivaroseoil.com
• Телефон за контакт: +359 88 880 4787 ; +359 88 341 6719
Информация относно компетентния надзорен орган

• Комисия за защита на личните данни
• Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2 • Телефон за контакт: +359 2 915 35 19 • E-mail: kzld@cpdp.bg • Уеб сайт: www.cpdp.bg